Geheimezender.com - Registratie

Door het bezoeken/gebruiken van "Geheimezender.com" ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, bezoek/gebruik "Geheimezender.com" dan niet langer. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen je daar -waar mogelijk- van op de hoogte houden.
Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen.

Het plaatsen van commerciële advertenties is op dit forum niet toegestaan!

Het registreren op dit forum is geheel gratis, wel moet je een bestaand en werkend email adres gebruiken daar je via een mailtje je registratie moet bevestigen, tevens moet jouw registratie worden goedgekeurd door 1 van onze beheerders (dit gebeurd binnen 4 uur)

Verder verklaar je geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-georiënteerde of andere inhoud te plaatsen, die in strijd is met internationale wetten, de wetten van je eigen land of het land waar "Geheimezender.com" gehost wordt. Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een onmiddellijke permanente uitsluiting. Als gebruiker sta je ook toe dat jouw opgegeven informatie in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven.